LEV NİKOLAYEVİÇ GUMİLËV VE ETNOGENEZ TEORİSİ

AKİF FARZALİEV, GÖZDE SAZAK
2.480 810

Öz


ÖZ

Lev Nikolayeviç Gumilëv (1912-1992) Rus tarihçiliğine yeni teoriler kazandırmış dünyaca ünlü Rus coğrafyacı ve tarihçisidir. Babası Nikolay Gumilëv ve annesi Anna Ahmatova’dır ve her ikisi de iki ünlü Rus şairidir. Kazak asıllı babaannesi tarafından yetiştirilen L. N. Gumilëv, farklı milletlerin genetik karakterleri ve yaşadıkları coğrafya ile ilgili geliştirdiği “Etnogenez” teorisi ile ilim dünyasında büyük bir ses getirmiştir. Bu makalede L. N. Gumilëv’un Türkiye’de pek bilinmeyen hayatı, ilmî teorileri ve bu çalışmalarla ilgili yaptığı kıymetli yayınlarının bibliyografyası ilk kez bir makale olarak ele alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: L.N. Gumilëv, Rus tarihçi, Gumilëv Teorisi, Etnogenez, Bibliyografya.

 

 

LEV NIKOLAYEVIÇ GUMILYOV AND HIS ETHNOGENESIS THEORY

 

ABSTRACT

Lev Nikolayevich Gumilëv (1912-1992) was a world-famous Russian geographist and historian who contributed to Russian historiography with his new theories. His father Nikolay Gumilëv and his mother Anna Ahmatova were both famous Russian poets. Having grown up with his grandmother, who was of Kazakhstani origin, Gumilëv drew great attention with his “Ethnogenesis” theory, which he developed based on the genetic features of different nations and the geography they lived in. This article is the first article that focuses on his life, which remains hardly known, his scientific theories and the bibliography of the valuable publications he made.

Keywords: L.N. Gumilëv, Russian historian, Gulmilëv Theory, Ethnogenesis, bibliography. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.01996