The OTTOMAN PRACTICES of the KANUN of DUKAGJINI: The METHOD of CİBAL

RAMAZAN BALCI
1.119 537

Öz


ABSTRACT

The existence of a flexible structure changing according to local, political and geographical conditions in the Ottoman administrative system has been long known. This flexible structure which mostly appears in remote areas from center caused some problems in the works of strengthening the central administration which were carried out after the Tanzimat reforms had been declared. The Method of Cibal applied on the mountainous parts of Shkodër, has been handled as a sample of practice. The Method of Cibal has been based on the Kanun of Lekë Dukagjini which builds the historical identity of the region. The Code of Cibal Method is going to be broadcasted for the first time with this paper. The perspective of the political administration for this practice and works of repealing have been approached in the light of first hand sources.

Keywords: The Method of Cibal, The Kanun of Lekë Dukagjini, Shkodër Cibali, The Albanian traditions

 

DUKAKİN KANUNLARININ OSMANLI UYGULAMASI:

CİBAL USULÜ

 

ÖZ

Osmanlı idari sisteminde yerel, siyasi ve coğrafi şartlara göre değişen esnek bir yapının varlığı öteden beri bilinmektedir. Daha çok merkezden uzak bölgelerde ortaya çıkan bu esnek yapı Tanzimat’ın ilanından sonra yürütülen merkezî idarenin güçlendirilmesi çalışmalarında bir takım sorunlara yol açmıştır. Örnek bir uygulama olarak İşkodra’nın dağlık kesimlerinde uygulanan Cibal Usulü ele alınmıştır. Cibal Usulü bölgenin tarihsel kimliğini inşa eden Lek Dukakin Kanunlarına dayanmaktadır. Bu makale ile Cibal Usulü kanunnamesi ilk kez neşredilmiş olacaktır. Siyasi idarenin bu uygulamaya bakış açısı ve kaldırılma çalışmaları birinci el kaynaklar ışığında ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Cibal Usulü, Lek Dukakin Kanunları, İşkodra Cibali, Arnavut gelenekleri


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.64923