EÇMİYADZİN KATOGİKOSLUĞU VE RUSYA DEVLETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI

AYNA ASKEROĞLU ARSLAN
907 274

Öz


X.-XII. asırlardan itibaren Rusya'nın Güney Kafkasya'da varlığı  daha sıkı bir şekilde göstermiştir.  Özellikle Ermenistan ile münasebetler XII. Yüzyıla dayanmaktadır. Rusya yayılma politikasında yerli halkların bir çok unsuru ile ilgilendiğinden dolayı Kilise unsuruna da çok önem vermiştir. Ermeni halkının Eçmiyadzin Gregoryen Kilisesi ile aralarındaki güçlü bağı göz önünde bulundurarak Eçmiyadzin Katogikosluğuu ile doğrudan münasebetlerin gelişmesine büyük önem vermiştir.  İleride Eçmiyadzin Katogikosluğuna bir takım ayrıcalıklar tanıyarak Ermenistan ve Ermeni halkı üzerinde kontrolü sağlamlaştırmayı amaçlamakla birlikte Eçmiyadzin Katogikosluğu vasıtasıyla dış politikadaki amellerini de hayata geçirmek için niyetlenmiş idi.  Bu makalede ilişkilerin gelişme sürecini incelenerek, Rusya’nın Eçmiyadzin Katogikosluğunu dinî vazifelerini yerine getirmekte desteklemekle kalmayıp nasıl siyasi amaçlarına  bir nevi alet etmeye başladığı anlatılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Eçmiyadzin, Gregoryen, Katogikosluk, Rusya, Ermenistan.

ABSTRACT

Russia had started its influence on the South Caucasus from the 10th and 12th centuries. It had relations with Armenia coming from the 12th century. Russia gave a great importance to the church, as it gave significance to the characteristics of the local people. Russia gave a great significance to improve relations with Ecmiyadzin Patriarchate because it realized the strong ties between the Ecmiyadzin Gregorian Church and the Armenian people. Russia gave some privileges to this patriarchate for having control on Armenia and Armenian people and also benefiting from them on foreign relations. In this paper, developing process of the relation of Russia and Ecmiyadzin Patriarchate is going to be discussed and going to be explained how Russia used Ecmiyadzin Patriarchate according its political aims.

Keywords: Ecmiyadzin, Gregorian, Patriarchate, Russia, Armenia.Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.51112