CENAB ŞEHABEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR YAZISI

SİNAN ÇİTÇİ
904 360

Öz


Türk kültür hayatının en büyük eksiklerinden ilki bütün yazarların/şairlerin eksiksiz bir külliyatının hazırlanmamış olmasıdır. Bunun için - elbette  - öncelikle bütün süreli yayınların sistematik indekslerinin çıkarılması ve sanal ortama aktarılması gerekir. Bugüne kadar bu vadide ciddî gayretlerle önemli mesafeler kat' edilmiş olsa da yolun sonuna yaklaşıldığını söylemek oldukça zordur. Daha ehven olmakla birlikte bu noksanı takip eden ikinci eksiklik ise söz konusu yazarlar/şairler hakkında yazılanların kronolojik olarak bir araya getirilmemiş olmasıdır. Bu küllî çalışmaların yapılmamış olması; araştırmacılar için yazarlar ve eserleri hakkında – özellikle de kıymet-i harbiyelerini tespit edici mahiyette – söz söylemeyi oldukça müşkil bir vaziyete sokmaktadır. Bununla birlikte her araştırmacı, böyle ehil ve ciddî bir heyetin teşekkülünü beklemek veya akademik kaygılarla sadece puan getirecek çalışmalara ağırlık vermek yerine eline geçen belgeleri orijinalleriyle birlikte yayınlamak suretiyle Türk kültür hayatına ait cevherlerin kaybolmasının önüne geçmeyi vazife addetmelidir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.21755