TÜRK MENŞELİ ÇİN ÂİLELERİ-II

Kürşat YILDIRIM
1.022 592

Öz


ÖZ
Türk milletine mensup çok sayıda âilenin Çin içerisinde gidip Çinlileştikleri tarihî bir hakikattir. Türk âileleri Çinlileştikleri zaman ilk iş olarak Çince âile adları almışlardır. Bu âileler tarihî süreçte türlü adlarla anılmışlar ve türlü yerlerde görünmüşlerdir. Bugünkü Çin’de bazı Çinli âilelerin menşei, taşıdıkları adlar sayesinde tespit edilebilmektedir. Makalemizin bu bölümünde Çin kaynaklarına dayanarak Çinlileşen Shi, Tuoba ve Zhi adlı âilelerin tarihî seyirlerini ve bugün yaşadıkları yerleri tespit etmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Türk Âileleri, Çin Âileleri, Çin Kaynakları, Çin, Çinlileşmek, Tarih, Etnoloji

CHINESE FAMILIES FROM TURKIC ORIGIN-II
ABSTRACT
It is an historical fact that many Turkic families went to China and became Chinese. After Turkic families became Chinese, they took a Chinese family name firstly. These families are referred to by any name and they appeared in different place in historical process. Today, origin of some Chinese families can be discovered by the names they carry. In this section of our article, we will try to define Turkic families named Shi, Tuoba and Zhi who became Chinese, to identify historical course of them and to determine where they live today based on Chinese sources.
Key Words: Turkic Families, Chinese Families, Chinese Sources, China, Become Chinese, History, Ethnology.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.69659