KIBRIS SORUNUNUN TÜRK–AMERİKAN İLİŞKİLERİNE YANSIMASI (1958-1974)

Metin İLHAN
1.260 746

Öz


ÖZ
Kıbrıs sorununa Amerika’nın tam olarak müdahil olması 1958 yılına rastlamaktadır. Kıbrıs sorunu, 1945 yılından itibaren ilk defa derinlikli olarak kurulmaya çalışılan Türk–Amerikan ilişkilerine, 1964 yılında tarihi bir yara aldırması yönüyle çok önemli olmuştur. Kıbrıs’ta Rumların yapmış oldukları zulüm ve katliamlara karşı Türkiye’nin harekete geçme eğilimi Amerikan Başkanı Johnson tarafından gönderilen bir mektupla durdurulmuştur. Bu durum, Türkiye’de Amerika’ya karşı büyük bir tepkinin oluşmasına ve Türk–Amerikan ilişkilerinde yaşanan tarihî sorgulama ve kırılmaya ortam hazırlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türkiye, Amerika, Rumlar

THE REPERCUSSIONS OF CYPRUS ISSUE ON
TURKISH-AMERICAN RELATIONS (1958-1974)
ABSTRACT
In 1958, the US got involved in the Cyprus issue for the first time. Cyprus issue was significant because, in 1964, it profoundly damaged the Turkish-American relations which had been tried to be built since 1945. Turkish intention to take action against the massacres and atrocities perpetrated by Greeks was nullified by a letter send by the US President Johnson. This drew a considerable reaction in Turkey against the US and led to the questioning of and a historical break in the Turkish-American relations.
Key words: Cyprus, Turkey, USA, Greeks


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.53908