TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KOCAELİ SANCAĞININ İDARİ YAPISI

İlkay ERKEN
1.138 504

Öz


ÖZ
Kocaeli, coğrafi konumu nedeniyle İstanbul’un fethinin öncesinde ve sonrasında önemli bir idari birim olmuştur. Yıllar içerisinde Kocaeli’nin bağlı olduğu idari merkezler değişmiştir. Bölgedeki ulaşım imkânlarının gelişmesi ve çeşitlenmesi Kocaeli’nin bağlı olduğu idari birimlerin sıklıkla değişmesine, nihayetinde müstakil idareye kavuşmasına imkân sağlamıştır. Nitekim 19. yüzyılda Kastamonu, Hüdâvendigâr ve İstanbul’a bağlı olarak idare edilen Kocaeli, 1887 yılında müstakil bir idari merkez hâline gelmiştir. Kocaeli’nin müstakil statüsü 1923 yılında vilayet olarak teşkil edilmesine kadar sürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Müstakil Sancak, İdari Yapı, İdari Islahat, Tanzimat.

ADMINISTRATIVE STRUCTRE OF THE SANJAK OF KOCAELI FROM TANZIMAT TO THE REPUBLIC
ABSTRACT
Kocaeli, due to its geographical location, before and after the conquest of İstanbul, had been an important administrative unit. Administrative centers to which Kocaeli was connected changed over the years. Development and diversification of transportation facilities in the region led to a frequent change of administrative units to which Kocaeli was connected. Ultimately, this gave Kocaeli a detached administration status. Indeed, Kocaeli, which was connected to Kastamonu, Hüdâvendigâr and İstanbul in the 19th century, became a detached administrative center in 1887. The status of Kocaeli as a detached administration continued until it was converted into a province in 1923.
Key Words: Detached Sanjak, Administrative Structure, Administrative Reform, Tanzimat.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.05630