DIMAŞK SELÇUKLU MELİKİ ERTAŞ BİN TUTUŞ

İbrahim DUMAN
1.441 447

Öz


 

                                                ÖZET

     Suriye Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Tâcüddevle Tutuş’un beş oğlundan birisi de Ertaş (Bektaş) bin Tutuş’tur. Babası Tâcüddevle Tutuş’un Berkyaruk b. Melikşah ile Büyük Selçuklu taht mücadelesinde hayatını kaybetmesinden sonra Ertaş, kardeşi Dımaşk Meliki Dukak’ın yanında iken isyan edeceği düşüncesiyle Baalbek’e gönderilmiştir. Burada dokuz yıl kalan Ertaş, Dukak’ın 1104 yılında ölmesiyle bir süre Dımaşk Meliki olmuştur. Melik iken annesinin ve adamlarının telkinleri sonucu kendisine suikast yapılacağına inanmıştır. Atabeg Tuğtegin’in kendisine komplo kurduğunu düşünen Ertaş, bir gece Dımaşk’dan ayrılmıştır. Tuğtegin’e karşı bazı ittifaklarda bulunmuştur. Tuğtegin’in düşmanı olan Aytegin el-Halebî ile birleşmiştir. Onunla birlikte Kudüs Kralı I. Baudouin’den Tuğtegin’e karşı yardım istemiştir. Kudüs Kralı I. Baudouin’in ordusunda yer alarak Fâtımîler’e karşı savaşmıştır. Umduğunu bulamayan Ertaş son olarak Rahbe’ye gitmiş ve büyük ihtimâlle 1107 yılından sonra vefat etmiştir. Bu çalışma ile bugünlerde olduğu gibi tarihte de her yönden karışık olan Suriye (Bilâdü’ş-Şam) coğrafyasında, XI. yüzyıl sonu ve  XII. yüzyıl başlarında yaşamış olan bir Selçuklu hanedan mensubu tanıtılmaya çalışılacaktır. 


Tam metin:

PDF