KIRIM TATAR BASININDA BİR PEDAGOJİ DERGİSİ: OKUV İŞLERİ

Kamelya KESKİN
1.025 327

Öz


Kırım Tatar Türk kültürünün incelenmesinde basın ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çünkü Kırım Türklerinin yaşamında basın sadece haber veren tek yönlü bir kaynak olmamıştır. Bilindiği gibi bu alandaki ilk girişimler İsmail Gaspıralı tarafından hayata geçirilen Tercüman Gazetesidir. Kırım Tatar Türkleri Tercüman döneminden sonra da bu sahadaki faaliyetlerine devam etmiş hatta bazı yayınların daha özel amaçlara hizmet eden bir nitelik kazandığı görülmüştür. Bu anlamda maksadımız XX. yüzyılın başlarında bir pedagoji dergisi olarak yayınlanan Okuv İşleri Mecmuâsı’nı tanıtmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırım Tatar, Okuv İşleri, Basın.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.86929