CENGİZ AYTMATOV’UN İSMİ ÜZERİNE

MEHMET MAHUR TULUM
1.489 1.214

Öz


Bu yazıda öncelikle “Cengiz” ismi ve “Aytmatov” soyismi hakkında söylenenler özetlenmiştir. İkinci olarak bu söylenenler delillendirilerek tartışılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: “Cengiz” ismi hakim olan görüşteki gibi “deniz” anlamına gelmektedir. “Aytmatov” ismi ise “söylemez” anlamı ile izah edenlerin aksine Arapça  “ıyd” ve “Muhammed” kelimelerinin kaynaşması yoluyla oluşmuş birleşik bir isimdir. Ayrıca yazıda global fonetik bir mesele olan “kapalı e” sesine dair bilimsel bir açıklama da yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cengiz Aytmatov, dil, Türkçe, Moğolca.


Anahtar kelimeler


Cengiz Aytmatov, dil, Türkçe, Moğolca.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.83934

Referanslar


ARIKOĞLU, Ekrem,Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük, Ankara, 2005.

AYDIN, Nafiz, Büyük Sümerce Sözlük, Ankara, 2013.

BODROGLIGETI, András, Modern LiteraryUzbek (Manual), Los Angeles, 19 CLAUSON, Sir Gerard, An Etymological Dictionary of Pre-ThirteenthCentury Turkish, Oxford, 1972.

CRYSTAL, David, A Dictionary of LinguisticsandPhonetics, Oxford, 1994. LADEFOGED, Peter, Elements of AcousticPhonetics, Chicago, 1962.

LESSING, Ferdinand D.,Moğolca-Türkçe Sözlük, C I-II, (Çev. Günay Karaağaç), Ankara, 2003.

NECİP, Emir Necipoviç, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, (Çev. İklil Kurban), Ankara, 1995.

Özbek Tilining İzahli Lugati, (Heyet tarafından), Moskova, 1981.

POPPE, Nicholas, Moğol Yazı Dilinin Grameri, (Çev. Günay Karaağaç), İ zmir, 1992.