SUAT KAYMAK, TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE ERKEN BEYLİKLER EPİGRAFİSİNE GİRİŞ (1065-1350): BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ, ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI, İSTANBUL 2013, 374 S.

M. FATİH YALÇIN
1.451 713

Öz


Suat Kaymak'ın Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan çıkan Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş (1065-1350): Bir Bibliyografya Denemesi (İstanbul 2013) isimli eserinin tanıtımı yapılmıştır.Tam metin:

PDF