HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN MÜREBBİYE VE ŞIPSEVDİ ROMANLARINDA YALNIŞ BATILILAŞMA

MEHMET ÇELİK
4.560 10.076

Öz


Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında Tanzimat sonrası Türk toplumunun yaşadığı Batılılaşma serüveni çokça işlenen temalardandır.  Yazar, natüralist bir dikkatle Batılılaşmanın toplumumuzda meydana getirdiği tahribatı çeşitli roman tipleri ile işlemektedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye ve Şıpsevdi romanlarındaki Mürebbiye Anjel ve Meftun tipleri önce çevresinde hayranlık uyandıran daha sonra verdikleri zararla birlikte anılmaya başlanan tipler olarak dikkati çeker.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye Anjel ve Meftun tipleri ile yanlış Batılılaşmanın aile üzerindeki etkilerini işler. Bir bakıma bozulmaya başlayan aile yapısının temelinde yanlış Batılılaşmanın da etkili olduğu görüşünü ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler: Türk Romanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi, Mürebbiye, Yanlış Batılılaşma


Anahtar kelimeler


Türk Romanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi, Mürebbiye, Yanlış Batılılaşma

Tam metin:

PDF


Referanslar


GÖÇGÜN, Önder (1993), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (2011), Şıpsevdi, İstanbul: Everest Yayınları.

GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (2007), Mürebbiye, İstanbul: Özgür Yayınları.

KAPLAN, Mehmet (1976), "Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Aslî Tipler", Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, İstanbul: Dergâh Yayınları.

MORAN, Berna (1995), “Şıpsevdi”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2001), 19. Asır Edebiyat Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.

TOKER, Şevket (1990), Toker, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Alafranga Tipler, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.