MEHMET TURGUT BERBERCAN, ÇAĞATAYCA GÜLİSTAN TERCÜMESİ [GÜLİSTAN-I TÜRKÎ] (GİRİŞ- GRAMER- METİN- NOTLAR- DİZİN- TIPKI BASIM), HÂKİM YAYINLARI, ANKARA 2013, İX + 525 S.

ESMA ACAR
3.117 2.150

Öz


Sibicabî mahlaslı bir edibin 1397-1398 yıllarında, Emir Timur'un torunu veliaht Muhammed Sultan'a ithafen hazırladığı Gülistan çevirisi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turgut Berbercan tarafından neşredilerek bilim dünyasına tanıtıldı. Çağatayca Gülistan Tercümesi [Gülistan-ı Türkî] (Giriş – Gramer – Metin – Notlar – Dizin – Tıpkıbasım) adını taşıyan çalışma, bütün olarak değerlendirildiğinde; Önsöz, İçindekiler, Kısaltmalar Listesi, Transkripsiyon Sistemi, Giriş, I. Gramer, II. Metin (Transkripsiyon),  Notlar, III. Dizin, Ekler, Bibliyografya, Tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.

Tam metin:

PDF