ÇEV. MEHMET TURGUT BERBERCAN, “İSLAMİYET ÖNCESİNDE TÜRKLERİN İRAN MÜNASEBETLERİ”, STUDIA TURCICA, ED. L. LIGETI, AKADÉMIAI KIADÓ, BUDABEŞTE 1971, S. 29-37

PENTTI AALTO
1.446 691

Öz


Dil, tarih ve edebiyat perspektifinde, İranî kültür sahasının yoğun tesirinde bulunan İslamiyet öncesindeki Türk dili, kültürü ve edebiyatındaki çeşitli eski İran unsurlarının  ele alındığı makalede, Eski İran dilleri ve kültürlerine ya da bu kültürlerle etkileşim içinde bulunmuş diğer eski kültürlere ait olan bazı sözcük ve ifade şekilleri detaylarıyla incelenmiş; tarih bilgisi ışığında, bunların Orta Asya'daki kültürel geçiş yolları göz önünde bulundurularak eski Türk dili ve edebiyatındaki izlenimleri etimolojik bir bakış açısıyla tahlil edilmiştir. 

İran, Türkler, İslamiyet öncesi, Türkçe. 


Tam metin:

PDF