SALIR TÜRKLERİNİN KAYNAKLARI VE SALIR TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

ERSİN TERES
1.401 1.568

Öz


Salırlar 65.000 nüfuslarıyla, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan dokuz Türk halkından biridir. Nüfusları yüz bin kadar olan bu topluluk hakkında yapılan bilimsel çalışmalar çok da eskilere dayanmamaktadır. XIV. yüzyıldan itibaren değişik tarihi kaynakların kısa kısa bilgiler verdiği Salırlar hakkında ilk düzenli bilgileri aktaran onların yaşadıkları bölgeye giden seyyahlar olmuştur. Rockhill, Potanin gibi seyyahların kaydettiği bilgiler bilim adamlarının ve Türkologlarında da ilgisini çekmiş, XX. yüzyılda Rus, Macar ve Çinli bilim adamları Salırların tarihini ve dilini araştırmaya başlamışlardır. Salırlar hakkında yapılan çalışmalar 1950'li yıllara kadar çok da sistematik bir şekilde yürütülmemiştir. 1950'li ve 1960'lı yıllardan sonra alan araştırmalarının yapılmasıyla Salırların tarihi, kökenleri ve dilleri konusunda kaydadeğer bilgiler elde edilmiş, bu bilgiler çeşitli yayınlarla bilim alemine duyurulmuştur. İşte bu makalemizde 1890'lı yılların sonunda seyyahların kaleme aldıkları metinlerden başlayarak günümüze kadar Salırlar üzerine yapılmış yayınlara değindik. Birincil kaynaklardan başlayarak, Salırların tarihleri, kültürleri, folklorleri ve dilleri üzerine yapılmış bütün kaynakları aktardık. Çalışmanın sonunda da bu çalışmaların künyelerini verdik.


Tam metin:

PDF