AYŞE FÂİKA ERKMENOĞLU İLE FÂİK ÂLİ OZANSOY VE MUNİS FÂİK OZANSOY HAKKINDA BİR RÖPORTAJ

SİNAN ÇİTÇİ
1.172 828

Öz


Fâik Ali ve Munis Fâik Ozansoy hakkında maalesef elimizde çok sınırlı bilgi var. Örneğin her ikisinin de henüz mufassal biyografileri yazılmış değil. Hatta mecmualardaki şiirleri de toplanmış değil. Haklarında yazılanlara baktığımız zaman, bunların genellikle şairlerin edebî veçheleri üzerinde duran değerlendirme yazıları olduğunu görürüz. Hâlbuki edebî ürünlerin bütününü göz önünde bulundurmadan verilen hükümler ne kadar isabetli olabilir. Diğer taraftan bir sanatçının hayatını ve şahsiyetini etraflıca bilmeden sanatını izah etmek oldukça zordur. Bugüne kadar Fâik Âli ve Munis Fâik hakkında en fazla bilgiyi, yakın dostları Taha Toros ve Mehmet Çınarlı vermiştir. Fakat onlar da ağırlıklı olarak edebî yönleri üzerinde durmuşlardır. Fâik Âli ve Munis Fâik'i daha yakından tanımak için yaşayan vârisleri ve yakın dostlarıyla irtibat hâlinde olmanın ve ellerindeki eski ve yeni harfli belgeleri incelemenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu amaçla Fâik Âli Bey'in torunu Ayşe Fâika Erkmenoğlu ile bir röportaj yaptık. Bu röportajda genellikle her iki şairin şahsiyetlerine ışık tutacak ve biyografilerine malzeme taşıyacak konularda sorular sormaya çalıştık.
 

Tam metin:

PDF