ERHAN AYDIN, ESKİ TÜRK YER ADLARI, ESKİ TÜRK YAZITLARINA GÖRE,KÖMEN YAYINLARI, KONYA, 2012, 210 s.

HACER TOKYÜREK
1.274 564

Öz


ERHAN AYDIN, ESKİ TÜRK YER ADLARI, ESKİ TÜRK YAZITLARINA GÖRE,KÖMEN YAYINLARI, KONYA, 2012, 210 s.

Tam metin:

PDF