Simeon Tabakov, Emigratsionniyat Vıpros Prinos Kım Bılgarskoto Emigratsionno Delo, (Göç Sorunu-Bulgar Göç Hareketine Katkısı), Bılgarska Peçatnitsa D. Bandulov, Tsarigrad, 1911.

Nadezhda VASİLEVA, Abidin KARASU
1.176 520

Öz


Yazılı kültürel mirasımızdan biri de ülkemizde çeşitli amaçlarla bulunan yabancıların yazdıkları ve ülkemizde bastıkları kitaplar ve diğer yazılı ürünler oluşturmaktadır. Bunların incelenmesi ve kültür dünyamıza kazandırılması son derece önemli olduğu kadar bilim insanlarının da sorumluluğudur. Bu mirasa katkı sağlamış olanlardan biri de Bulgar diplomat Dr. Simeon Tabakov'dur. Tabakov İstanbul'da diplomatik görevde bulunduğu süre içinde birçok makale, yazı yazmış 1911 yılında da kitap yayınlamıştır. Tabakov Emigratsiyonniyat Vapros Prınos kım Bılgarskoto emıgratsıyonno Delo” (Göç Sorunu-Bulgar Göç Hareketine Katkısı ) isimli kitabında göç sorununu ele almıştır. Özellikle de İtalyan göçünü çok ayrıntılı şekilde incelemiştir. Tabakov'un kitabını tanıtarak, kitap içinde büyük yer ayrılmış olan İtalyan göçünden genel hatlarıyla bahsederek İtalyan devletinin göç konusunda kurumlarıyla, dernekleriyle, enstitüleriyle nasıl hareket ettiğini göstermeğe çalışacağız.

Tam metin:

PDF