Türk Mitolojisi ve Halk Şiirinde “Sarı/Kızıl Öküz” İnancı.

Eyüp AKMAN
2.241 3.584

Öz


Hemen hemen her Türk coğrafyasında depremlerin oluşu ile ilgili bazı inançlar mevcuttur. Bu inançların başında geleni “dünyanın sarı bir öküzün boynuzları üzerinde durduğu ve öküzün boynuzlarını oynattığı zaman depremlerin olduğu” dur. Türk ve dünya mitolojisinde dünyanın balık üzerinde durduğu inancı da yaygındır. Özellikle balıkçılıkla uğraşan toplumlarda bu inanç daha belirgindir. Balığın hareket etmesi durumunda depremlerin meydana geldiğine inanılır. Bu araştırmamızda, sarı renk ile “toprak” arasındaki münasebete değindik ve depremlerin nasıl meydana geldiği hakkındaki halk telakkilerini mitolojik metinlerden ve halk şiirinden tespit ederek bazı değerlendirmelerde bulunduk.


Tam metin:

PDF