Moskova Knezliği'nin Bağımsızlığa Geçişinde Türk-Moğol Dünyasının Rolü

İsmet KONAK
3.267 2.499

Öz


Coğrafik ve tarihsel anlamda Türklerle önemli ilişkiler içinde olan Ruslar, özellikle devlet kurma ve idare etme konusunda Hazar Kağanlığı, İdil Bulgar Devleti, Altın Ordu gibi Türk devletlerinden etkilenmişlerdi. 13. yüzyılda Moğolların giderek güçlenmesi ve Rus knezliklerini hakimiyet altına almasıyla birlikte Ruslar, yaklaşık 250 yıl bağımlı olarak yaşadılar.uslar, Altın Ordu hakimiyeti altında yaşarken vergilendirme, ordu sistemi ve merkeziyetçi yapının sağlanması gibi konularda daha da tecrübe kazandılar. 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde diğer tüm Rus knezliklerini egemenliği altına alan Moskova Knezliği, elde ettiği bu tecrübelerden yararlanarak bağımsızlığını ilan etti. Moskova Knezliği'nin bağımsız bir devlet haline gelmesinde Türk-Moğol dünyasındaki menfi gelişmelerin rolü büyüktü. Bu çalışmada Türk-Moğol dünyasında meydana gelen iç karışıklıklar, parçalanmalar ve iktidar olma savaşının Moskova Knezliği'ne olan etkisi ele alınmaktadır. Rusların 1480'de bağımsız bir devlet kurmasına zemin hazırlayan olaylar incelenirken daha çok Rus tarihçi ve araştırmacıların kaynaklarından yararlanıldı

Tam metin:

PDF