Harezm ve Kıpçak Sahasına Ait Yazma Eserlerde Geçen Deyimlerin Kazakça'da İncelenmesi Meselesi

Murat SABİR
1.305 937

Öz


Bu makalede XX. asır Türk lehçeleri ve Kazakçadaki deyimlerin araştırılmasına değinilmektedir. Altın Ordu dönemine ait yazılı yadigarlar ortak Türk Dili kapsamında ele alınarak, söz konusu dönemdeki deyimler her bakımdan sistematik olarak etraflıca tahlil edilecektir. Öncelikle deyimler bütünlük, birlik ve söz dizimi bakımından sınıflara ayrılacaktır. Ayrıca, yazmaların dilindeki anlam ve morfolojik, yapı ve tipolojik, semantik bakımdan sınıflandırmanın farklı bir sistemi de önerilmiştir.Kelime gruplarının yapısal özelliğini, birleşik doğasını tanıtmak amacıyla yazmaların dilinden örnekler sunulmuştur.


Tam metin:

PDF