MISIR'A GİDEN GEMİYE RADOVİŞTE'DE KÖMÜR İKMALİ YAPTIRMAK

Mehmet Ali Beyhan
2.340 1.604

Öz


Yazma bir metin niçin neşre hazırlanır? Metni gün ışığına çıkararak literatüre kazandırmak, ilim âleminin istifadesine sunmak, bir boşluğu doldurmak için. Bunun için de öncelikli iş, metnin anlaşılması ve hatasız okunmasıdır. Şahıs isimlerini, yer adlarını doğru okumak; verilen bilgileri tahkik etmek, metni notlarla anlaşılır hale getirmek, metin neşrinin temel prensiplerindendir. Metin tek nüsha olabileceği gibi; birden fazla nüsha da olabilir. Eğer metnin birden fazla nüshası varsa ve müellif nüshası mevcut değilse bu nüshalar arasındaki farklar tesbit edilir, eksikleri giderilerek başvurulabilir bir kaynak elde edilir. Metin neşrinde amaçlanan budur. Eğer metin, sadece günümüz harfleriyle yazıya aktarılmışsa bu bir çeviri yazıdır; metin neşri değildir.

Tam metin:

PDF