Mübahat S. Kütükoğlu, XVI. Asırda Çeşme Kazasının Sosyal ve İktisadî Yapısı, Ankara 2010, 309 S.

Fırat Boztaş
1.242 582

Öz


Şehir tarihçiliği bir şehrin tarihini, tarihteki sürekliliğini ve çalışmanın yapıldığı dönemdeki sosyo-ekonomik yapısını, nüfusunu, idarî yapısını, coğrafî konumunun şehre etkilerini, ticaret, tarım ve hayvancılığı hakkında bilgi verir. Osmanlı dönemi Batı Anadolu şehirleri üzerine pek çok çalışması bulunan Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu'nun bu yeni eseri de Çeşme Kazası'nın yukarıda bahsi geçen özelliklerinin tespiti ve ortaya konulması amacıyla kaleme alınmıştır.

Tam metin:

PDF