AIDING THE POOR SOLDIERS' FAMILIES: THE ASKER AİLELERİNE YARDIMCI HANIMLAR CEMİYETİ

Nicole A.N.M. van OS
1.725 1.143

Öz


Abstract

The Ottoman Empire had a vibrant associational life during the Second Constitutional Period. As research has shown, women too were actively involved in the creation and continuation of this associational life. In this article one of the many women's organizations established in this period, the Asker Âilelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, is explored: using the newspapers of the time, detailed information on its membership, its beneficiaries and its activities is collected. By analyzing these details, the author seeks to understand the importance of associational life for the changing concept of citizenship, and for community and/or nation building and state formation. As such the article seeks to place the existence of this organization in the wider context of gendered historical processes taking place in the Ottoman Empire during the Second Constitutional Period and, more specifically, during the First World War.

Key words: Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, nation building, state formation, First World War, (women's) organizations. 

ASKER AİLELERİNE YARDIMCI HANIMLAR CEMİYETİ

Özet

Osmanlı İmparatorluğu'nda, İkinci Meşrutiyet döneminde çeşitli cemiyetler (dernekler) kurulup faaliyete geçtiler. Araştırmanın da işaret ettiği gibi kadınlar da bu dönemde ortaya çıkan derneklerin bazılarının kurulması ve onların devamlılığı sağlamakta önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu makalede bu dönemde kurulan kadın derneklerinden bir tanesi, yani Asker Âilelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, ayrıntılı olarak incelemeye alındı. O dönemin gazetelerini taramak suretiyle bu derneğin üyeleri, onların faaliyetleri ile dernek tarafından destek ve yardım alanlar ile ilgili bilgiler toplanıp değerlendirirken, bu bilgiler ışığında o dönemde değişen vatandaşlık kavramı ile toplum, ulus ve devlet inşası için Asker Âilelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti gibi derneklerin varoluşunun önemini açıklamak amaçlanmıştır. Böylece bu ve benzeri derneklerin ve oluşumların, İkinci Meşrutiyet ve özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nda gelişen toplumsal cinsiyetçi tarihsel  süreç çerçevesindeki önemi ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti, ulus inşası, devlet inşası, Birinci Dünya Savaşı, (kadın) dernekler(i).

Tam metin:

PDF