HÂTIRALAR ARASINDA MEHMET KAPLAN

Abdullah UÇMAN
1.198 1.481

Öz


Ben Mehmet Kaplan hocayı 1968-1969 öğretim yılında önce talebesi
olarak tanıdım; 1975'te doktora öğrencisi, 1979'da da asistanı olarak yakınında
bulundum.

Tam metin:

PDF