Mustafa Kanî Bey, Telhîs-i Resailat-ı Rumat (Okçuluk Kitabı), (hazırlayanlar: Kemal Yavuz - Mehmet Canatar), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2010, 600 s.

Selim AHMETOĞLU
5.153 2.864

Öz


Okçuluk, ateşli silahların ortaya çıkışına kadar geçen dönemde, dünya tarihinde önemli bir savaş sanatı ve spor dalı olarak ilgi görmüştür

Tam metin:

PDF