András J. E. BODROGLIGETI, A Grammar of Chagatay, Lincom Europa, Languages of the World/Materials 155, Muenchen 2001, 437 s.

Mehmet Turgut BERBERCAN
1.186 902

Öz


Çağataycanın Bir Grameri (A Grammar of Chagatay) adını taşıyan İngilizce hazırlanmış bu monografide, XIV. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar süren devirde yazılmış belli başlı başlı Doğu Türkçesi eserleri taranarak çeşitli örnekler tespit edilmiş, bu örnekler çerçevesinde, İç Asya'da bir edebiyat dili olarak teşekkül eden Çağataycanın (Klasik Öncesi Dönem'den Klasik Sonrası Dönem'in sonuna kadar) dil özellikleri ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. Eserin, klasik gramer incelemelerinde rastlanan tasnif şablonundan uzak bir mahiyette bulunmak üzere, farklı özellikler taşıdığı göze çarpmaktadır.


Tam metin:

PDF