GÜNEY SOGDİANA BÖLGESİ GUZAR VAHASI YALPAK TEPE ŞEHRİ HARABESİ ÖZBEK-TÜRK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI (ÖZBEKİSTAN/KAŞKADERYA)

İbrahim ÇEŞMELİ, Abdusabir RAİMKULOV, Hande GÜNÖZÜ
1.395 1.195

Öz


Bu makalede, Özbekistan'nın güneyinde Kaşkaderya Bölgesi'nde bulunan Guzar Vahası'daki Yalpak Tepe Şehri Harabesi'nde, 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan arkeolojik kazı çalışması anlatılmıştır. Bu kazı, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'den Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli ile Semerkand Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Abdisabur Raimkulov tarafından yürütülmüştür. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ise İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'den Araş. Gör. Hande Günözü tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazı, şehrin merkezindeki tepelik alanda gerçekleştirilmiştir. Bu kazıda, bir yapının duvarları kerpiçten odaları ile değişik türde eserler (seramikler, metal objeler, heykel ve duvar resmi parçaları, taş aletler, öğütme taşları, boncuklar, sikkeler vb.) tespit edilmiştir. Buluntular yapının bir saray (5-6. yüzyıl) olduğunu ve şehirde hayatın Kuşanlılar'dan Araplar'a kadar (1-8. yüzyıl) devam ettiğini göstermektedir.


Tam metin:

PDF