AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE YAZILAN MAKALELER

Asiye Mevhibe COŞAR, Bahadır GÜNEŞ
1.934 12.637

Öz


Bu çalışma, Divânü Lugâti't-Türk ve Kâşgarlı Mahmud üzerine yurt içinde yayımlanan 160 makalenin kısa özetlerini de içeren bir kaynakça denemesidir. Öncelikle Divân üzerine hazırlanmış başka kaynakçalar hakkında kısa bir bilgi verilmiş sonra da yazar adına göre alfabetik kaynakça açıklamalı olarak aktarılmıştır.

Tam metin:

PDF