17. ASIR MEVLEVI EDEBIYATINDAN BIR PORTRE: ADEM DEDE

Adem CEYHAN
1.813 2.268

Öz


Bu makalede 17. asır mutasavvıf şairlerinden Antalyalı Âdem Dede'nin hayatının mevcut kaynaklar ışığında anlatılması ve sınırlı sayıdaki şiirinin diliçi çevirileriyle verilmesi hedeflenmektedir. Önce gözden geçirilen ve Âdem Dede konusuna ait kısımları ele alınan tarihî- biyografik kaynaklar öz olarak sayılmakta; sonra onun hayat hikâyesi, söz konusu eserlerden faydalanılarak yazılmaktadır. Âdem Dede'nin beş-altı denebilecek kadar az sayıda şiiri bilinmesine ve elimizde bulunmasına rağmen, hangi vasfıyla edebiyat tarihçilerinin dikkat nazarlarını çektiği meselesi ve tesirleri üzerinde durulmakta; nihayet kaynaklarda geçen sınırlı sayıdaki manzumesi, günümüz Türkçesine çevirileriyle birlikte verilmektedir.

Tam metin:

PDF