DEVLETLE YAZIŞMAK: TÜRKİYE VE İRAN SOSYAL TARİHÇİLİĞİNDE DİLEKÇELER

Serhan AFACAN
1.304 962

Öz


     Eldeki çalışma erken Cumhuriyet ve erken Pehlevi dönemlerini kapsayan 1923-1941 yılları arasında halkın farklı kesimlerinden devlet mercilerine gönderilen dilekçeleri konu almaktadır. Genel anlamda dilekçelerin sosyal tarih yazımındaki yerine işaret edildikten sonra makale Türkiye ve İran'da dilekçe yazım kültürünü ve her iki devletin dilekçeleri nasıl kurumsal düzenlemelere tabi tuttuğu ele alınmaktadır. Bunun ardından makale şekil ve üslup açısından iki ülke dilekçelerini karşılaştırmakta ve ardından dilekçe örnekleri üzerinden bir değerlendirme yapmaktadır.


Tam metin:

PDF