IV. MURÂD DÖNEMİNE AİT MANZUM VE MİNYATÜRLÜ BİR GAZÂNÂME: TULÛÎ'NİN PAŞANÂME İSİMLİ ESERİ

Mücahit KAÇAR
1.422 889

Öz


İngiltere'de British Library'de Sloane 3584 numarada kayıtlı olan Paşaname, Tulü'î mahlaslı bir şair tarafından yazılmış manzum ve minyatürlü bir eser olup IV. Murad dönemi devlet adamlarından Kenan Paşa'nın savaşlarını konu edinmektedir. Eserde beş adet minyatür bulunmaktadır. Bu çalışmada, beyitlerden de alıntılar yapılarak eser hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Tam metin:

PDF