DÜŞÜNCE MECMUASI VE SİSTEMATİK İNDEKSİ

Nuran ÖZLÜK
1.169 1.338

Öz


Bu çalışma ile Birinci Dünya Savaşı'nın sonu (15 Temmuz 1918-8 Ağustos 1918) ve Millî Mücadele Döneminde [15 Şubat 1338 (1922)-8 Haziran 1338 (1922)] İsmail Hikmet Ertaylan tarafından toplam 10 nüsha ve 1 özel sayı neşredilen, yetkin kalemlerin duygu ve düşüncelerini okuyucularıyla paylaştığı; söz konusu yılların sosyal, kültürel, edebî, siyasi hayatını ve anlayışını aksettiren Düşünce mecmuasını tanıtıp ve sistematik indeksini hazırlayarak edebiyat tarihi araştırmalarına katkıda bulunmayı amaçladık.


Tam metin:

PDF