DİVANÜ LÛGAT-İT TÜRK TERCEMESİ

Abdullah Taymas
1.421 3.180

Öz


Türkiyat MEcmuası

Tam metin:

PDF