TÜRK SİVİL MİMARİSİNİN EN ESKİ YAPILARINDAN AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA YALISI'NIN TARİHÎ SERÜVENİ

Murat YILDIZ
1.489 3.220

Öz


Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, 1699 veya daha önceki bir tarihte, Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından Anadoluhisarı civarında inşa ettirilmiştir.  Meşruta Yalı, Kırmızı Yalı, Direkli Yalı, Köprülü Yalısı olarak da anılan bu yalı, Boğaziçi'ndeki en eski tarihî yapıdır. Amcazade'nin vakfiyesinin verdiği bilgiye göre bahsedilen yerde birçok yapı grubuyla birlikte inşa edilen yalı, klasik sivil mimarimizin eşsiz örneklerinden birisidir. Vaktiyle yalıda birçok yerli ve yabancı devlet adamlarının ağırlanmış olması, oranın siyasî olarak da önemli bir mekân olduğunu göstermektedir. Tarihî süreç içerisinde birçok tamir gören yalının sadece divanhanesi, havuzu, mutfağı ve iki hamamı ayakta kalabilmiştir. Günümüzde yalının restorasyon çalışmalarına yeniden başlanmıştır.

Tam metin:

PDF