DİYARBEKİR'DE EBU ŞUCA MUHAMMED b. MELİKŞAH ZAMANINDA YAPILAN BİR YAPI KİTABESİ İLE ONUN NAMINA KESİLEN BAZI SİKKELERİN MAHİYETİ

İbrahim Artuk
1.045 776

Öz


Türkiyat MEcmuası

Tam metin:

PDF