Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulema (İnceleme-Metin-İndeks), Ankara, 1991.

Erol Ülgen
1.442 508

Öz


TÜRKİYAT MECMUASI

Tam metin:

PDF