Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi İnstitution in Mamluk Egypt: The Khanqah (Memlûk Mısrı'nda Bir Sûfî Müessesesi'nin İnkişafı: Han-kah), Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988.

Mehmet Ali Beyhan
1.201 751

Öz


TÜRKİYAT MECMUASI

Tam metin:

PDF