Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

TÜRKİYAT MECMUASI için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Türkiyat Mecmuası'na yazı göndermek isteyen tüm kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Makalelerde kişisel bilgilere yer verilmemelidir.

Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Sırasıyla yazar/yazarların adı ve soyadı, eser adı, (varsa) cilt numarası, (varsa) çeviren, hazırlayan ismi, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası belirtilmelidir. Yayın adları italik, makale adları tırnak içinde yazılmalıdır. Tez adları italik yazılıp tezin yapıldığı kurum yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi)belirtilmelidir.

Kemal H.Karpat, Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev.Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.100. 

Suat İlhan, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7.

Atilla Sandıklı, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007, s.134,                (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Kaynakçada yazarın soyadı başta ve büyük harflerle; adı ise küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Alıntı yapılan makalenin sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.

 

Telif hakkı düzenlemesi

Yayın kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne aittir; başka bir yerde yayımlatılamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar makalesinin yayımlanmasına izin verdiğine dair bilgi içeren maddeyi dergiye yazı göndermeden önce işaretleyerek telif hakkının İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 


ISSN: 0085-7432