Dergi geçmişi

Cumhuriyetimizin ilanından hemen sonra 12 Kasım 1924 tarihinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü tarafından üniversitemiz bünyesinde kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası neredeyse enstitümüz kadar eskidir. Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı mecmuanın, ilim âleminde bilinen bir geleneği, takdir edilen bir kalitesi ve haklı bir şöhreti vardır. İlk iki sayısı Arap harfleriyle basılan mecmuanın 20. sayısı 1997 yılında çıkmıştır.ISSN: 0085-7432