Dergi iletişimi

Posta adresi

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul

İletişim

Harun Korkmaz
Arş. Gör.
İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Eposta: haruunkorkmaz@gmail.com

Teknik destek

Harun Korkmaz
Eposta: haruunkorkmaz@gmail.comISSN: 0085-7432