Seyyahlar Şehri İstanbul ve Tarihi Devinim İçerisinde Bir Kent Görüntüsü

Tolga Fahri Çakmak, Füsun İstanbullu Dinçer
2.425 850

Abstract


Travel Books and travel notes have to extend reduced the curiosity of societies about ancient civilizations and they took played a major role in informing people about civilizations which been detailed only in second hand information and tales. Particularly; powers during the era, empires or capital cities of this empires have raised curiosity. Today Istanbul, being the capital of most powerful empires of era, has an important role with cultural and also historical heritage. The city connecting Asia and Europe is like a bridge between civilizations and it has attracted travelers since much early times; despite challenges in travel during the era, it has succeeded to attract various international authors as well. This study reviews important travelers’ notes and writings on İstanbul in different times and presented how it reflected on the travel books from the perspective of political, religious, cultural changes along centuries

Keywords


Istanbul, traveler, travel book

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Amicis, E. (2009). İstanbul,(Çev. Sevinç Tezcan Yanar). İstanbul: Pegasus Yayınları.

Çağatay, N. (1987). İbn-i Batuta’nın Gezileri ve İncelemeleri Hakkında Konuşma, İçinde: I. Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları: 23-35.

Erdoğan, T. (2011). Alexander W.Kinglake’in Eothen Adlı Seyahatnamesinde Doğu-Batı İmgesi ve Tasvirleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10: 117-125

Faroqhi D. (2012). 18. Yüzyıl sonunda İstanbul’ da Hıristiyan ve Yahudi Esnaf. İçinde :Bir Allame-i Cihan Stefanos Yerasimos (1942-2005), Ed: Eldem, E., Tibet, A., Pekin, E., Anadol, Ç.,İstanbul:Kitap Yayınevi.

Gautier, T. (2007). İstanbul Dünyanın En Güzel Şehri, İstanbul: Profil Yayıncılık

Graz, H. (1987). Aydınlanma Çağında Batılıların Türk İmajı, I. Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları: 107-114

İstanbullu F. (1988). Turizm-Seyahat İlişkisinin Tarihi Seyri İçinde Değerlendirilmesi ve İktisadi Yönünün Ağırlık Kazanması, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Maden, D. (2010). Batılı Seyyahlara Göre Osmanlı Haremi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi , Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nalçacı, N., Çetinkaya, N. (2011). İstanbul’un 100 Seyyahı, İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları.

Nasıroğlu, N. (2010). Batılı Seyyahların Gözü ile Mardin ve Çevresi (Mardin, Nusaybin ve Hasankeyf), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdoğan, M. (2013). Pendik Neden Önemli, Aktüel Arkeoloji, c: 34, s 33- 48.

Şener, O.(2009). İstanbul’un Tarihsel Dokusunun Cbs Ortamında Web Ara yüzleri ile İnternetten Yayımlanması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tekin, O. (1996). Eski Çağda İstanbul, Byzantion I. İçinde:Dünya Kenti İstanbul, Ed:Yücel, A.,Ödekan, A., Eldem, A., Özdoğan, M., Tekin, O. (ss.102-107), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Teoman, T. (2006). 19.yy Seyyahlarına Göre İstanbul’da İktisadi ve Sosyal Hayat, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldız, P., İ. (2013), Urduca Sefernamelerde İstanbul, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İnternet kaynakçası

(1)http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 27.08.2015]

(2)http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/tr/turizm-istatistik/2015-y%C4%B1l%C4%B1- turizm-istatistikleri [Erişim Tarihi: 25.08.2015]

(3)http://www.ibb.gov.tr/sites/ks/tr-TR/0-Istanbul-Tanitim/Tarihi/Pages/-Fetih-Oncesi-Tarih- Metinleri.aspx[Erişim tarihi: 27.06.2015]

(4)http://www.istanbul.net.tr/istanbul-Rehberi/Dosyalar/bolumler/la-tin-istilasi1204-1261- /3/39[Erişim Tarihi: 24.02.2013]

(5)http://catalog.loc.gov/ [Erişim Tarihi 08.10.2013]

(6)http://bianet.org/biamag/sanat/138799-istanbul-a-geldiler-yazdilar-resmettiler[Erişim tarihi: 29.10.2013]
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.