Cilt 45, Sayı 45 (2011)

İçindekiler

KAPAK

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt/Sayı: 45 PDF
İsmail TAŞ

KÜNYE

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt/Sayı: 45 KÜNYE PDF
İsmail TAŞ

Makaleler

HACI BEKTAŞ VE MAKÂLÂT'ININ ARAPÇA ASLI HAKKINDA PDF
M. Es'ad COŞAN
KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ FARSÇA KÖKENLİ EKLER VE SONEK VAZİFESİNDE KULLANILAN EMİR GÖVDELERİ PDF
Uğur GÜRSU
MOLLA MUSTAFA ŞEVKÎ BAŞESKİ'NİN RÛZ-NÂMESİ IŞIĞINDA SARAYBOSNA'DA HALK KÜLTÜRÜ (1756-1805) PDF
Fatih İYİYOL
“SÖMÜRGECİYİ” TAHAYYÜL ETMEK: CENGİZ AYTMATOV'UN KURMACASINDA RUSLARIN EDEBÎ TEMSİLİ PDF
Halim KARA
ABOUT MAHREMÎ'S POEMS - MAHREMÎ'NİN ŞİİRLERİNE DAİR PDF
Murat Ali KARAVELİOĞLU
ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN TASAVVUFÎ BİR MESNEVİSİ:KİTÂB-I MENÂZİLÜ'S-SÂLİKÎN-I PDF
Fatih - Bilal ODUNKIRAN - ALPAYDIN
HOREZM TÜRKÇESİ İLE HAZRET-İ MUHAMMED MENKIBELERİ PDF
Ayşe Gül SERTKAYA
OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ CÜMLE BAĞLAÇLARININ TASNİFİNE DAİR BAZI ÖNERİLER PDF
Ahmet Şefik ŞENLİK
GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA –gAlI EKİ ÜZERİNE PDF
Özcan TABAKLAR

Tanıtma

Tarih ve Basın, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul 2012, 120s.,Türkiye Türkçesine Aktaran: Uğur GÜRSU ISBN 978-605-4673-04-9 (tanıtma) PDF
Demet ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Yakup Yılmaz, Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2010, 320 s. (Tanıtma) PDF
Oğuz SAMUK

Dergi Yayın İlkeleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Yayın İlkeleri PDF
İsmail TAŞ


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181