Cilt 28 (1998)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

PROF. DR. MUHARREM ERGİN PDF
OSMAN F. SERTKAYA
PROF. DR. MUHARREM ERGİN'İN ESERLERİ PDF
SERAP İLASLAN-TUNAY
PROF. DR. NECMETTİN HACIEMİNOĞLU, HAYATI VE ESERLERİ PDF
MUSTAFA ÖZKAN
TÜRK EDEBİYATINDA JULES VERNE TERCÜMELERİ PDF
M. FATİH ANDI
ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ DEVRESİNE AİT MANZUM BİR MİRACNAME PDF
HAYATİ DEVELİ
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ÜZERLİK PDF
ABDULKADİR EMEKSİZ
ORHAN ASENA'NIN OYUNLARI PDF
İNCİ ENGİNÜN
OĞUZ-NAME'DE GEÇEN BAZI İSİMLER HAKKINDA PDF
KEMAL ERASLAN
AKIN PİYESİ ÜZERİNDE BİR TAHLİL PDF
BİLGE ERCİLASUN
HİKAYET-İ EBU DERDA VE HATUN PDF
HALİL ERSOYLU
HAFIZ DİVANI'NDA BAZI SER VE Kİ KELİMELERİ İLE GRAMER ÖZELLİKLERİ PDF
MEHMET KANAR
TÜRKÇE'NİN KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ PDF
GÜNAY KARAAĞAÇ
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KAZAK TÜRKÇESİNİN BİRLEŞİK CÜMLE BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
METİN KARAÖRS
+sa-/+se- İSİMDEN FİİL YAPMA EKİ İLE -sa-/-se- FİİLDEN FİİL YAPMA EKİ VE GENİŞLEMİŞ ŞEKİLLERİ PDF
YILDIZ KOCASAVAŞ
ALTAY VE TÜRKİYE TÜRKLERİNİN BİLMECELERİNDE TABİAT OLAYLARININ ANLATILMASI PDF
SAİM SAKAOĞLU
KEMALPAŞAZADE'NİN KAFİYE RİSALESİ PDF
M.A. YEKTA SARAÇ, MUSTAFA ÇİÇEKLER
ÖZBEK EDEBİYATINDA FUZULİ TESİRLERİ PDF
SELAHATTİN TOLKUN
MEHMET EMİN RESULZADE'NİN BİLİNMEYEN EVRAKI ARASINDA BULUNAN "HAKANİ" ADLI MAKALESİ PDF
FİKRET TÜRKMEN
ZERDÜŞT MÜNAKAŞASI ÜZERİNE PDF
ABDULLAH UÇMAN
KLASİK EDEBİYATIMIZIN METODOLOJİSİ VE SU KASİDESİ'NİN İLK BEYTİ HAKKINDA SPEKÜLATİF BAZI GÖRÜŞLER PDF
TAHİR ÜZGÖR
NİHANİ'NİN SULTAN I. SELİM ADINA YAZDIĞI MUAMMALI KASİDESİ VE ÇÖZÜMÜ PDF
KEMAL YAVUZ
HİBETULLAH B. İBRAHİM'İN SAATNAMESİ VE ESERDE DUDAK UYUMUNUN DURUMU PDF
MUHAMMET YELTEN
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'İN BİLİNMEYEN BİR ESERİ - II PDF
KAZIM YETİŞ
TÜRKÇE'NİN BAŞKA DİLLERLE MÜNASEBETİ PDF
NURİ YÜCE
BİLGE ERCİLASUN, İKİNCİ MEŞRUTİYET DEVRİNDE TENKİT - I, TÜRKÇÜ TENKİT, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, ANKARA, 1995, X+336 s. PDF
KAZIM YETİŞ


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181