Cilt 31 (2004)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
UĞUR TUNCEL

Makaleler

AHMET HAMDİ TANPINAR'DA GELENEKSEL TÜRK SÜSLEME SANATLARINDAN BİRİSİ OLARAK HAT SANATI PDF
M. FATİH ANDI
OSMANLI ŞİİR GELENEĞİNDE TÜRK TASAVVUF ŞİİRİNİN YERİ PDF
A. AZMİ BİLGİN
TEZKİRELERDE İSTANBUL'UN ELE ALINIŞI PDF
PERVİN ÇAPAN
RÛMÎ'NİN ŞÎRÎN U ŞÎRÛYE'Sİ (İNCELEME-METİN-SÖZLÜK) PDF
ENFEL DOĞAN, FERYAL KORKMAZ
MÜTAREKE VE MİLLÎ MÜCADELE YILLARI EDEBİYAT DERGİLERİNDE SANSÜR PDF
ÂLİM KAHRAMAN
İZZEDDİNOĞLU'NUN TÂVUS HİKÂYESİ PDF
ZUHAL KÜLTÜRAL
ORHAN KEMAL'İN İSTANBUL ROMANLARI (POPÜLER ROMANIN SULARI)'NDA TEMA PDF
MEHMET NARLI
BABÜR'ÜN ARUZ RİSALESİ'NDE YER ALAN BAZI DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI PDF
TANJU ORAL SEYHAN
ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE Kİ/KİM BAĞLAÇLARININ KULLANILIŞI ÜZERİNE PDF
MUSTAFA ÖZKAN
ETEK'TEN EKSİK ETEK'E PDF
GÜLDEN SAĞOL
SALÂHADDİN-İ UŞŞAKÎ'NİN BELÂGAT İLE İLGİLİ ESERLERİ VE BU ESERLERDEKİ EDEBÎ TERİMLER PDF
M.A. YEKTA SARAÇ
UYGURCA VE ORTA TÜRKÇE DÖNEMİNDEKİ 'KİM'Lİ BİRLEŞİK CÜMLELERDE ŞARTLI YARDIMCI CÜMLELER VE BU CÜMLELERİN ANA CÜMLEYE KATILMA ŞEKİLLERİ PDF
HÜLYA SAVRAN
AHMET MİDHAT EFENDİ'NİN "ARNAVUTLAR SOLYOTLAR" ADLI ROMANINDA HIZIR-İLYAS GÜNLERİ VE NEVRUZ BAYRAMI PDF
KEMAL TİMUR
ÇEŞİTLİ YÖNLERİ İLE MANTIKU'T-TAYR VE GARİB-NÂME MESNEVİLERİ PDF
KEMAL YAVUZ
GARİBNÂME'DE AKIL PDF
KAZIM YETİŞ

Tanıtma

YAHYA KEMAL-I (HAYATI): KÂZIM YETİŞ, İSTANBUL 1998, YAHYA KEMAL ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, 209 S. PDF
İSMAİL KARACA
ŞÂİR VE PATRON PATRİMONYAL DEVLET VE SANAT ÜZERİNDEKİ SOSYOLOJİK BİR İNCELEME, HALİL İNALCIK, (DOĞU BATI YAYINLARI, ANKARA 2003, 90 SAYFA) PDF
M.A. YEKTA SARAÇ


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181