Cilt 24 (1986)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

A revisionist thesis for the esthetics of the Ottoman gazel PDF
WALTER ANDREWS
Idık-Kut ünvanı hakkında PDF
REŞİD RAHMETİ ARAT
Oguz, Oguz-Kagan etimolojisi üzerine PDF
N. A. BASKAKOV
Hica Şa'iri Şahin Aga ve hicviyeleri (17/18. yy.) PDF
VANÇO BOŞKOV
Elif harfiyle ilgili bazı edebi hususiyetler PDF
AMİL ÇELEBİOĞLU
AŞIK OSMAN, HAYATI VE ŞİİRLERİ PDF
ŞÜKRÜ ELÇİN
ALİ EKREM BOLAYIR'IN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİR VE MEKTUPLARINDAN PDF
İNCİ ENGİNÜN
AHMEDİ, MÜNAZARA (TELLİ SAZLAR ATIŞMASI) PDF
KEMAL ERASLAN
Constraints on poetic licence in the Qutadgu Bilig: The conver and aorist vowels PDF
MARCEL ERDAL
RECA'İZADE MAHMUD EKREM'S TA'LİM-İ EDEBİYAT AND ITS CONTRIBUTION TO OTTOMAN LITERARY CRITICISM PART: 1 PDF
CHRISTOPHER FERRARD
LATİN HARFLERİ İLE YAZILMIŞ BİRKAÇ OSMANLI ATASÖZÜ PDF
ALDO GALLOTTA
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN ROMANLARINDA DİVAN EDEBİYATI İLE İLGİLİ UNSURLAR PDF
ÖNDER GÖÇGÜN
MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR PDF
TUNCER GÜLENSOY
KAYGUSUZ ABDAL'IN BİLİNMEYEN BİR ESERİ PDF
ABDURRAHMAN GÜZEL
HÜSEYİN RAHMİ VE HALİD ZİYA'DA "MÜREBBİYE" MESELESİ PDF
ZEYNEP KERMAN
A FRAGMENT OF A UIGHUR VERSION OF THE ABHIDHARMAKOSA-BHASYA PRESERVED AT THE MUSEUM OG FUJİİ YÜRİNKAN PDF
KÖGİ KUDARA
UIGHUR FRAGMENTS OF THE BLOCK-PRINTED TEXT, "SAKİZ TÖRLÜGİN YARUMİS YALTRİMİS NOM BİTİG" PDF
JUTEN ODA
GÖKTÜRK TARİHİNİN MESELELERİ: BİLGE TONYUKUK'UN ABİDELERİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
18. YY.'DA YAZILMIŞ BİR DİVAN EDEBİYATI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MÜSTAKİMZADE'NİN ISTILAHATÜ'Ş-Şİ'RİYE'Sİ II PDF
HARUN TOLASA
TÜRKÇEDE TRANSITIVE-CAUSITIVE "GEÇİŞLİ-ETTİRGEN" FİİLLER VE BUNLARLA İLGİLİ MORFOLOJİ VE ÖĞRETİM MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜ PDF
OSMAN NEDİM TUNA
MU'ALLAKAT'TA "NESİB" PDF
SÜLEYMAN TÜLÜCÜ
MESNEVİ-İ ŞERİF İLE ALAKALI OLARAK CEVDET PAŞA'NIN ABİDİN PAŞA'YA YAZDIĞI BİR MEKTUP PDF
KEMAL YAVUZ
TÜRK DİLLERİNDE BİRLEŞİK EYLEM MESELESİ PDF
FERHAD R. ZEYNALOV


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181