Cilt 21 (1973)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

JANOS ECKMAN PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
ECKMANN HOCA PDF
ALİ F. KARAMANLIOĞLU
KUR'AN'IN DOĞU TÜRKÇESİNE TERCÜMELERİ PDF
JANOS ECKMANN
KIPÇAKÇA EPONİMLER PDF
AHMET CAFEROĞLU
T'ANG'LAR DEVRİNDE, İKİ TÜRK PRENSESİNİN MEZAR TAŞI KİTABESİ PDF
E. CHAVANNES
PRENSES HSİEN-Lİ BİLGE'NİN KOCALARI PDF
A. BOMBACI
YUNUS EMRE'NİN İNSAN VE AHLAK GÖRÜŞÜ (Risalat al Nushiyya'nın tahlili) PDF
M. KAPLAN
-maç/-meç EKİ ÜZERİNE PDF
AHMET BİCAN ERCİLASUN
KUTB'UN "HÜSREV Ü ŞİRİN" YAZMASINDA BULUNAN KAYITLAR PDF
E. İ. FAZILOV
SAMİ PAŞAZADE SEZAYİ'NİN BİTMEMİŞ BİR ROMAN MÜSVEDDESİ: KONAK PDF
GÜLER GÜVEN
THE MEDICAL TERMINOLOGY IN THE KITAB BAYTARAT AL-VAZIH, A FOURTEENTH CENTURY MAMLUK-KIPCHAK TREATISE ON VETERINARY MEDICINE PDF
A. BODROGLIGETI
YAŞAYAN FARSÇA VE ARAPÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNDE NOTLAR PDF
TUNCER GÜLENSOY
YUGOSLAVYA'DA YAYINLANAN TÜRKÇE SÖZLÜK VE TÜRKÇE KONUŞMA KİTAPLARI PDF
NİMETULLAH HAFIZ
UYGUR HARFLERİYLE YAZILMIŞ BAZI MANZUM PARÇALAR II PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
Haberler - 1973 YILININ İLMİ KONGRELERİ PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
Tahlil ve Tenkitler PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181