Cilt 19 (1971)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

ANANIASZ ZAJACZKOWSKI PDF
ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU
POLONYA'DA TÜRK MENŞELİ ETNİK UNSURLAR PDF
ANANIASZ ZAJACZKOWSKI
TARLA KÜLTÜRÜ ETNOĞRAFYASINA GÖRE "KOTAN" PDF
AHMET CAFEROĞLU
MAİ VE SİYAH ROMANININ ÜSLUBU HAKKINDA PDF
MEHMET KAPLAN
F. M. DOSTOYEVSİY'DE BİR TÜRK TİPİ PDF
İSMAİL KAYNAK
MEHMED NADİR'İN SHAKESPEARE'DEN YAPTIĞI TERCÜMELER PDF
İNCİ ENGİNÜN
MİZANCI MURAD BEY'İN EDEBİYAT VE TENKİDE DAİR GÖRÜŞLERİ PDF
BİROL EMİL
NEHCÜ'L-FERADİS'İN DİL HUSUSİYETLERİ IV PDF
ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU
OSMANLI ŞAİRLERİNİN ÇAĞATAYCA ŞİİRLERİ II PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
KAZVİN'Lİ VA'İZ'İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ PDF
T. GANDJEI
AZİM HACE'NİN HİKMETLERİ PDF
KEMAL ERARSLAN
Kitabiyat - T. GANDJEI, Note on the colophon of teh "Latafat-nama" in Uighur characters from the Kabul Museum [Kabil Müzesi'ndeki Uygur Harfli Letafet-name yazması üzerine notlar] PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
TOURKHAN GANDJEI, The "Latafat-nama" of Khujandi [Hocendi'nin Letafet-name'si, (ve Uygur harfli nüshanın tıpkıbasımı)] PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181