Cilt 18 (1970)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

TÜRKÇEDE İKEN'İN DURUMU ve FONKSİYONU (XIII. - XVI. Yüzyıllarda) PDF
KREMENA A. HACIOLOVA
1969 YILI BİLİM KONGRELERİ PDF
AHMET CAFEROĞLU
ZATİ'NİN LETAYİFİ PDF
MEHMED ÇAVUŞOĞLU
WAS MUHAMMAD AL-SAMARQANDI A POLYGLOT POET? PDF
T. GANDJEI
NEHCÜ'L-FERADİS'İN DİL HUSUSİYETLERİ III PDF
ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU
SAFAHAT'IN DİL ve ÜSLUBU PDF
M. N. HACIEMİNOĞLU
DOĞU TÜRKÇESİNDE EK UYUMSUZLUĞUNA DAİR PDF
KEMAL ERARSLAN
KİSA'İ'NİN KİTABU BED'İ'D-DÜNYA ve KISASİ'L-ENBİYA ADLI ESERİNİN İSTANBYL'DAKİ TERCÜMELERİ PDF
KEMAL ERARSLAN
OSMANLI ŞAİRLERİNİN ÇAĞATAYCA ŞİİRLERİ PDF
OSMAN FİKRİ SERTKAYA


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181