Cilt 12 (1962)

İçindekiler

KAPAK

KAPAK PDF
SEDA AKSÜT

Makaleler

AHMED HAMDİ TANPINAR PDF
ÖMER FARUK AKÜN
BİR ŞAİRİN ROMANI: HUZUR PDF
MEHMED KAPLAN
FİLOLOG GÖZÜ İLE TANPINAR'IN "BEŞ ŞEHİR"İNDEKİ KELİME ÜSLUBU PDF
AHMET CAFEROĞLU
TANPINAR'IN ESERLERİNDE ADLARI GEÇEN GARBLI SANAT VE FİKİR ADAMLARI PDF
BİROL EMİL
BİR YAZI NUMUNESİ MÜNASEBETİ İLE II PDF
REŞİT RAHMETİ ARAT
ŞEYYAD HAMZA'NIN LİRİK BİR ŞİİRİ PDF
SADEDDİN BULUÇ
AŞIK PAŞA'DA TASAVVUF PDF
ALİ ALPARSLAN
ÇAĞATAY DİLİ ÖRNEKLERİ III - Sekkaki divanından parçalar PDF
J. ECKMANN
KIPÇAKLAR VE KIPÇAK TÜRKÇESİ PDF
ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU
SA'LEBİ'NİN KISASUL-ENBİYA'SININ TERCÜMESİ ÜZERİNDE BİR GRAMER DENEMESİ PDF
M. NECMEDDİN HACIEMİNOĞLU
İLK İNGİLİZ GAZETELERİNDE TÜRKİYE HABERLERİ PDF
BERNA MORAN
BAKİ'NİN KANUNİ MERSİYESİ'NİN DİL BAKIMINDAN İZAHI PDF
FARUK KADRİ TİMURTAŞ
UYGURLARDA DEVAB TEVCİHİ ADETİ VE İSLAMLIKTAKİ MEVLİD DUASI PDF
ŞİNASİ TEKİN
Kitabiyat PDF
ALİ FEHMİ KARAMANLIOĞLU


Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi ASOS index tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=181